Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Οροπέδιο Γιους Κάμπος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κόρη της Λαμπρής
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Κόρη της Λαμπρής, Anacamptis laxiflora.