Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Χουστουλιανά
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Αγριοραπανίδα
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Αγριοραπανίδα, Raphanus raphanistrum subsp. raphanistrum. Είναι αρκετά κοινό φυτό. Οι νεαροί βλαστοί της είναι εδώδιμοι και συχνά συλλέγονται για φαγητό.