Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Σφακιά
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιούνιος 2012
Πρίνος
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Πρίνος, Quercus coccifera.