Κατηγορία φωτογραφίας:
Mountainous conifers - Lebanon
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Μαύρο Καναρίνι
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ορεινά κωνοφόρα (Λίβανος)

Φωτογραφία Μαύρου Καναρινιού, Serinus pusillus. Χαρακτηριστικό είδος των ορεινών κωνοφόρων δασών στη Μικρά Ασία και στα ορεινά του Λιβάνου. Εξαπλώνεται μέχρι και το ανατολικό Αιγαίο. Σποροφάγο και πολύ κοινωνικό είδος.