Κατηγορία φωτογραφίας:
Mountainous conifers - southern Turkey
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σκαρθάκι
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ορεινά κωνοφόρα (Νότια Τουρκία)

Φωτογραφία Σκαρθακιού, Serinus serinus, ενός μικρού σποροφάγου στρουθιόμορφου. Είναι χαρακτηριστικό είδος σε περιοχές που επικρατεί το κυπαρίσσι. Το χειμώνα φτιάχνει μεγάλα κοπάδια που μετακινούνται ομαδικά σε παράκτιες περιοχές και αγροτικές εκτάσεις.