Κατηγορία φωτογραφίας:
Phrygana
Natural History Museum of Crete exhibition
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σκαντζόχοιρος
Ακανθοχοιρόμορφα
Θηλαστικά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Ανατολικοευρωπαϊκού σκαντζόχοιρου, Erinaceus concolor. Όταν ενοχληθεί, τυλίγεται σαν μπάλα και αφήνει να προεξέχουν μόνο τα αγκάθια του.