Κατηγορία φωτογραφίας:
Phrygana
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κατσουλιέρης
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Φρύγανα

Φωτογραφία Κατσουλιέρη, Galerida cristata. Φωλιάζει στο χώμα. Τρέφεται με σπόρους και ασπόνδυλα που βρίσκει στο γυμνό έδαφος. Η μείωση των δασών και τα συχνά οργώματα αυξάνουν τη διαθέσιμη τροφή του, με αποτέλεσμα την αύξηση των πληθυσμών του.