Κατηγορία φωτογραφίας:
Beech forest of continental Greece
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Συκοφάγος
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Δάσος οξιάς ηπειρωτικής Ελλάδας

Φωτογραφία Συκοφάγου, Oriolus oriolus. Από τα πλέον εύκολα αναγνωρίσιμα πουλιά (κίτρινο το αρσενικό, πράσινο το θηλυκό). Δύσκολα όμως εντοπίζεται μέσα στα φυλλώματα την περίοδο της αναπαραγωγής. Τραγουδάει πολύ όμορφα και δυνατά, ίσως μελωδικότερα και από το αηδόνι!