Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Δοξαρώ
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Αγριοραπανίδα
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία του φυτού Αγριοραπανίδα, Raphanus raphanistrum subsp. raphanistrum. Είναι αρκετά κοινό φυτό. Οι νεαροί βλαστοί της είναι εδώδιμοι και συχνά συλλέγονται για φαγητό.