Κατηγορία φωτογραφίας:
Mountainous conifers - southern Bulgaria
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σταυροµύτης
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ορεινά κωνοφόρα (Νότια Βουλγαρία)

Φωτογραφία Σταυροµύτη, Loxia curvirostra, μιας σπίζας με σταυρωτό ράμφος, που τη βοηθά στο σπάσιμο των κουκουναριών. Ζει στα ορεινά κωνοφόρα δάση. Το αρσενικό έχει έντονο κόκκινο χρώμα και το θηλυκό γκριζοπράσινο.