Κατηγορία φωτογραφίας:
Shrubland of Crete
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Δεντροσταρήθρα
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Θαμνότοπος Κρήτης

Φωτογραφία Δεντροσταρήθρας, Lullula arborea. Στην Κρήτη, σε αντίθεση με το όνομά της, ζει σε ανοικτές θαμνώδεις περιοχές, αλλά αποφεύγει τις καλλιέργειες. Το χειμώνα σχηματίζει κοπάδια.