Κατηγορία φωτογραφίας:
Rivers
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Νερόκοτα
Γερανόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ποτάμια

Φωτογραφία Νερόκοτας, Gallinula chloropus, ενός τυπικού είδους των υγροτόπων. Στις περιοχές της Μεσογείου υπάρχουν πληθυσμοί μόνιμοι αλλά και περαστικοί κατά τη μετανάστευση ή διαχειμάζοντες. Είναι χορτοφάγο, μπορεί όμως επίσης να τρέφεται με μικρά ασπόνδυλα.