Κατηγορία φωτογραφίας:
Phrygana
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Λαγός
Λαγόμορφα
Θηλαστικά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Θαμνότοπος Κρήτης

Φωτογραφία Λαγού, Lepus europaeus, ενός είδους που προσαρμόζεται σε κάθε περιβάλλον, από τις παραλίες μέχρι τις κορυφές των βουνών. Αντίθετα με αυτό που πολλοί πιστεύουν, ο λαγός δεν σκάβει φωλιές όπως το κουνέλι. Οι κύριες αιτίες της μείωσης των πληθυσμών του είναι η καταστροφή των βιοτόπων του και οι ασθένειες.