• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Νήσος Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Βραχοχελίδονο
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Βραχοχελίδονου, Ptyonoprogne rupestris, ένα χελιδόνι των βουνών αλλά και των φαραγγιών και των απόκρημνων ακτών. Αντίθετα από τα υπόλοιπα είδη χελιδονιών δεν μεταναστεύουν όλα, τα περισσότερα διαχειμάζουν στη Μεσόγειο και ειδικά στην Κρήτη τρεφόμενα σε ηλιόλουστες ακτές στα νότια και σε υγροτόπους. Εδώ μια φωλιά στην είσοδο του Ιδαίου Άντρου στο όρος Ίδη της Κρήτης.