• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Νήσος Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Βουβαλοβάτραχος
Αμφίβια
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Ο Βουβαλοβάτραχος, Lithobates catesbeianus εισήχθη σε περιοχή κοντά στα Χανιά το 1994 και διαπιστώθηκε η ύπαρξή του στη Λίμνη Αγιάς από το 2000 και μετά.