Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Γούβες
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Άγρια Ρόκα
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Άγρια Ρόκα, Eruca vesicaria.