Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Αρθροπόδων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Φαράγγι Ίμπρου
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σκαθάρια
Έντομα
Ζώα
Αρθρόποδα

Φωτογραφία του κολεοπτέρου Iphthimus italicus croaticus (Tenebrionidae), από το φαράγγι της Ίμβρου, Λευκά Όρη, Κρήτη. Είναι ένα Βαλκανικό υποείδος, σχετικά σπάνιο στην Κρήτη.