• Διάρκεια:
    01/10/2015 εώς 30/09/2020
  • Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Προϋπολογισμός:
    395,525.00 €