Παρά το ότι το έργο "Καινοτομίες Ενάντια στα Δηλητήρια" (LIFE09 NAT/ES/000553) έχει κλείσει από τον Οκτώβριο του 2014, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης συνεχίζει κάποιες από τις δράσεις του με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντης, ενώ διατηρεί ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με όλους τους κοινωνικούς εταίρους και όλους τους φορείς και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τα δηλητηριασμένα δολώματα.

Συμμετέχει σε συναντήσεις, σεμινάρια, συνέδρια και φόρα που παρακολουθούν το θέμα και προωθεί με όποιο πρόσφορο μέσο, την ευαισθητοποίηση του κοινού για την παράνομη χρήση των δηλητηρίων.

Στο πλαίσιο αυτό κατατέθηκε προς δημοσίευση άρθρο στο Biodiversity Journal τον Οκτώβριο του 2015. Το άρθρο έγινε δεκτό και στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να το διαβάσετε on line:
http://www.tandfonline.com/eprint/AUYDBfgvENxzIZDnfAts/full