Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ Βιοποικιλότητα με τίτλο: «Καινοτόμες Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Παράνομης Χρήσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων σε Μεσογειακές Πιλοτικές Περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης» [LIFE09 NAT/ES/000533], την υποστήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), του Πράσινου Ταμείου και του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη. παράχθηκε και διατίθεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) ο «Τεχνικός οδηγός πρόληψης ζημιών από είδη της άγριας πανίδας».

Για την έκδοση του οδηγού αυτού εργάστηκαν οι Λάζαρος Γεωργιάδης, Δημήτρης Μπούσμπουρας, Αλέξανδρος Α. Καραμανλίδης, Μιχάλης Προμπονάς και Σταύρος Ξηρουχάκης.

Ο Τεχνικός οδηγός πρόληψης ζημιών από είδη της άγριας πανίδας έχει ως στόχους να παρουσιάσει τα βασικά προβλήματα που προκαλούνται από τα είδη της άγριας πανίδας στην κτηνοτροφία και γενικότερα στις ανθρώπινες δραστηριότητες, και να παρουσιάσει πρακτικές οδηγίες για τη λήψη προληπτικών μέτρων για την ελαχιστοποίηση των ζημιών, με βάση την εμπειρία των συγγραφέων και των φορέων τους στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, που έχει αποκτηθεί τα τελευταία 20 χρόνια μέσα από Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Επιπλέον, με στόχο την εξάλειψη των αιτίων για τη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων – πρακτική εγκληματική, παράνομη και επικίνδυνη για τη βιοποικιλότητα και τη δημόσια υγεία – παρουσιάζει μια σειρά από προτάσεις για την αντιμετώπιση και διαχείριση των ζημιών από την άγρια πανίδα στη φυτική και ζωική παραγωγή, ενώ τέλος αναλύει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του συστήματος αποζημιώσεων των ζημιών από την άγρια πανίδα.